Intervisie is een werkvorm die gericht is op leren mét elkaar en ván elkaar. Dit leren vindt in principe plaats in een groep gelijken, die hun gezamenlijk proces zelf vorm geven.

Soms is het echter wenselijk dat een intervisietraject wordt begeleid, bijvoorbeeld om met elkaar als groep een start te maken of om verdieping in het intervisieproces te brengen.

Doelstelling is om te komen tot verbetering van het functioneren via gezamenlijke reflectie en probleemoplossing.