Bij groepssupervisie ga je in een klein groepje (2, 3 of 4 deelnemers) aan de slag met de vragen die jullie allen bezig houden. Daarbij leer je “mét en áán elkaar”: je geeft elkaar ondersteuning en begrip en tegelijkertijd wordt jullie leerproces gestimuleerd doordat je elkaar ook onderling confronteert.

Ik begeleid jullie om door middel van reflectie op je eigen doen en laten je eigen antwoorden te vinden op problemen die jullie tegenkomen in de uitvoering van je werk.

Ik neem daarbij een onafhankelijke positie in ten opzichte van de organisatie waarin jullie werken en zal zonder jullie toestemming geen inhoudelijke rapportage aan derden verstrekken.

Wanneer groepssupervisie?

Groepssupervisie is van meerwaarde wanneer je je eigen ervaringen wilt toetsen aan de ervaringen van een (paar)collega(’s).

Het resultaat van dit gezamenlijk leerproces is meer harmonie in je werk en in je team, meer plezier in je werk en daardoor meer energie voor andere activiteiten.

Wil je samen met je collega(‘s) aan de slag, vraag om advies en vrijblijvende kennismaking.